Vattenrening för ditt hushåll

Bakterier, virus och parasiter som E-coli, Cryptosporidium och Giardia kan hittas i alla former av vattenförsörjning vare sig du har egen brunn, ytvatten eller kommunalt vatten. Dessa ovälkomna mikroorganismer upptäcks endast genom ett mikrobiologiskt vattenprov. Du kan varken se, lukta eller känna smaken av dem i vatten, men de kan fortfarande göra dig sjuk.

Hur kan Water Processing hjälpa till?

Har du en privat vattenförsörjning är det ditt ansvar att se till att ditt vatten är säkerhet. Kommunal vattenförsörjning kan också drabbas då många ledningsnät är åldrade vilket kan medföra inträngningar av smittor. Ultraviolett (UV) desinfektion är ett mycket effektivt sätt att inaktivera dessa otrevliga mikrober på utan att använda kemikalier. Vi tillhandahåller ett brett program av produkter för vattenbehandling för enskilda hushåll och mindre vattenförbrukare. RENT OCH SÄKERT VATTEN HELT FRITT FRÅN KEMIKALIER