Så här fungerar det!

UVljus – desinfektion utan kemikalier och bioprodukter

Desinfektion av dricksvatten med ultraviolett ljus introducerades ursprungligen som svar på kommuners önskemål om alternativ till klorering. Idag växer motståndet mot klor och andra kemikalier som kan skapa cancerframkallande bi-produkter. Dessutom finns det ett antal bakterier och virus som utvecklat resistens mot klor och därför finns kvar i vattnet efter behandling med klor. UV-desinfektionen är mycket effektiv mot klorresistenta bakterier, virus och parasiter så som cryptosporidium och giardia.

Ultraviolett ljus (UV) är den del av de elektromagnetiska spektrat som har våglängder på 100-400 nanometer (nm). De bakteriedödande våglängderna ligger på 200-300 nm. UV-ljuset kommer från lampor som sitter nedsänkta i vattnet. När vattnet strömmar förbi UV-lamporna utsätts mikroorganismerna i vattnet för en inaktiverande dos UV-energi. Microorganismernas DNA skadas av den fotokemiska processen, vilket stoppar fortplantningen och resulterar i celldöd. Hur stor UV-strålning som krävs beror på två faktorer: UV-ljusets intensitet och exponeringstiden. Det vill säga högre intensitet på ljuset innebär kortare exponeringstid och tvärtom. 

Kostnadseffektivt
UV-desinfektion är kostnadseffektivt och passar både små och stora flöden. Kostnaden för UV-desinfektion är bara 20 % jämfört med ozon-desinfektion och bara 10 % jämfört med Microfiltrering. 

Säkert
Ett antal tillbud med klorutsläpp och överdosering av klor har gjort politiker och kommunala tjänstemän uppmärksamma på riskerna med att transportera och hantera klor. Dessa risker elimineras med UV-desinfektion som inte kräver särskilda säkerhetsföreskrifter för transport, lagring, hantering och ventilation. Dessutom påverkar inte UV-ljuset vattnets smak eller lukt.


"Kvalitén på dricksvattnet kan ändras från dag till dag, säsong till säsong. Även om ditt kranvatten är säkert idag, kan föroreningar infiltrera brunnar och grundvatten..."