Välkommen till Water Processing Sweden AB!

Vår Verksamhet bygger på två lika viktiga delar - högkvalitativa produkter och kompetensen att sätta samman dem till effektivt fungerande system för vattenbehandling. 

Vi är ett teknikföretag med vattenbehandling som specialitet. Vår affärsidé är att – med kompetens och erfarenhet tillhandahålla säkra system, anläggningar och tjänster, och vi kan med väl kända och beprövade processer och produkter tillgodose våra kunders behov av miljövänlig vattenbehandling. Vår målsättning är att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva, kundanpassade utrustningar och systemlösningar. 

Vi kan det här

För rening och desinfektion av dricksvatten kan vi erbjuda ett komplett utbud av produkter från bland annat TrojanUV och Viqua. Det tillsammans med vår kompetens, teknisk expertis och erfarenhet bidrar vi till ett tryggt och tillförlitligt genomförande från start till mål. Våra produkter sträcker sig från små UV-system för små enskilda vattenförbrukare till stora kommunala vattenverk, där inkluderat världens största UV anläggning.

Läs mer här >

IMG_3664.jpg

"Vår verksamhet bygger på två lika viktiga delar – högkvalitativa produkter och kompetensen att sätta samman dem till effektivt fungerande system för vattenbehandling"


Vi tillhandahåller ett brett program av produkter för vattenbehandling till enskilda hus- håll, mindre vattenförbrukare, mindre industrier samt större installationer i exempelvis större vattenverk och krävande industriprocesser. 

Våra marknadsledande UV-system finns i flera storlekar och utföranden beroende på vattenflödet. 

Vi har många års erfarenhet av försäljning, projektering och leverans av vattenbehandlingsanläggningar till kommuner och industrier, i Sverige och utomlands. Vi är medlemar i International Water Association (IWA) och Föreningen Vatten.
 

Kontakta oss idag >