Statisk mixer

Statisk mixer

0.00

Statisk mixer

För snabb och effektiv inblandning av kemikalier i ett vätskeflöde i en rörledning erbjuder vi en statisk mixer i rostfritt stål. Konstruktionen är väl beprövad och har använts i anläggningar för vattenbehandling sedan 1958.Den finns i fällningsanläggningar för inblandning av flockningsmedel och i anläggningar med jonbytare för utspädning av kemikalier vid regenerering. Mixern skapar en kraftig turbulens och ger en optimal inblandning. Den monteras i ett flänsförband i rörledningen och kan installeras såväl vertikalt som horisontellt. Mixern tillverkas som standard i SS 2333 och SS 2343, och andra material på begäran.

För mer information kontakta Water Processing AB 08-683 70 80

Add To Cart