Projekt

Stolta som få har vi under en tid nu skrutit om att våra produkter renar vattnet i hela New York City. Den största UV-installationen för dricksvatten i världen. Nu sträcker vi på oss ytterligare, om möjligt ännu stoltare, som leverantörer av exakt samma system här i Sverige.


Görvelnverket

Projekt Stockholm

TrojanUVTorrent™ sc renar Stockholms norra vatten. Görvelnverket byggdes redan i slutet på 1920-talet på Skeftingeholmen i Järfälla. Vattenreningen bestod från början endast av snabbfiltrering och klorering. Efter hand som vattenbehovet och kraven har ökat har verket byggts ut och reningsprocessen har förbättrats. I dag är Görvelnverket ett av Sveriges modernaste och största vattenverk och väl förberett för framtida utmaningar. Vattnet som produceras i Görvelnverket är ett av Sveriges bästa dricksvatten. Kvaliteten är minst lika hög, och i många fall högre, än den som gäller för vatten som köps på flaska. 

Lösning med Trojan

Under 2015 och 2016 levererar Water Processing fyra stycken TrojanUVTorrent™ sc till Görvelnverken. Dessa fyra system har tillsammans en kapacitet att rena ca 11 000 m3/h.

Dricksvattnet levereras till ungefär en halv miljon människor som bor i Norrvattens medlemskommuner. 

 


New York

Projekt New York

New York City är uppbyggt av fem stadsdelar - Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn och Staten Island och är befolkade av mer än åtta miljoner människor. Detta gör New York till den mest tätbefolkade staden i hela USA. New York dricksvatten levereras från Catskill och Delawares vattentäckter. Catskill/Delawares vattentäckter ligger ca 160 km utanför staden.

2006 beslutas från USA:s miljöskyddsorgan att en ny långsiktig förbättrad ytvattenbehandlingslag skall trädas i kraft. Den nya lagen kräver ytvattenbehandling genom dubbla skyddsbarriärer. Efter att man analyserat olika alternativ blev det bestämt att UV var det mest praktiska och kostnadseffektiva alternativet.

Lösning med Trojan

I dag är New York den största UV-installationen för dricksvatten i hela världen. "The Catskill/Delaware UV facility" har en kapacitet att behandla över 442 000 m3 dricksvatten i timmen till bästa kvalitet. Under 2009 och 2010 levererade Trojan Technologies 56 stycken TrojanUVTorrent™ sc till anläggningen. UVTorrent är kundanpassad och designad av Trojans ingenjörer och forskare för att passa det unika projektet.  

 

 


Förfrågan

Namn *
Namn