home_featured

Produkter & Tjänster

Anläggningar

för avhärdning, avsaltning, dosering, kondensatrening mm UPCORE, system för motströmsregenerering av jonbytesfilter

Processutrustning

Manuella och självspolande filter för partikelavskiljning Öppna filter för process- och dricksvattenbehandling Tryckfilter för process- och dricksvattenbehandling samt kondensatrening Kolonner för avdrivning och oxidation Statisk mixer för effektiv inblandning av kemikalier Massafångare som säkerhet efter jonbytesfilter Filmtec membran för nanofiltrering och omvänd osmos Phoenix tryckrör för membrananläggningar Dow EDI för elektroavjonisering

Filtermaterial

Dowex jonbytare för avhärdning, avsaltning mm Amberlite jonbytare för avhärdning, avsaltning mm Wesflok inert precoatmaterial för kondensatrening Aktivt kol för reduktion av klor, humus, lukt, smak, BAM mm Adsobsia GTO för reduktion av arsenik

UV-system

Trojan för desinfektion av dricks- och avloppsvatten Aquafine för desinfektion och reduktion av TOC i processvatten Ueberall för desinfektion i industriella och marina applikationer​ UVMax och Sterilight för enskilda hushåll och mindre vattenförbrukare