Vattenrening för industri och process

Som teknikföretag med vattenbehandling som specialitet, har vi under flera år byggt olika typer av anläggningar till industriprocesser. De flesta med våra egna processutrustningar, andra med komponenter från våra leverantörer. Vår kompetens omfattar hela processen – från råvattenintaget till det färdiga renvattnet. Vi står själva för konstruktion, projektstyrning och det administrativa. Tillverkning och montage görs av våra underleverantörer och samarbetspartners.

Exempel på processer:

 • Kemisk fällning och filtrering (DynaSand)
 • Filtrering med aktivt kol och alkaliska massor
 • Membranfiltrering för nanofiltrering och omvänd osmos
 • Avhärdning och avsaltning med jonbytare
 • Avsaltning med omvänd osmos (RO)
 • Elektroavjonisering (EDI)
 • Manuella och självspolande filter för partikelavskiljning
 • Öppna filter för process och dricksvattenbehandling
 • Tryckfilter för process och dricksvattenbehandling samt kondensatrening
 • Kolonner för avdrivning och oxidation
 • System för motströmsregenerering av jonbytesfilter
 • Inerta precotmaterial för kondensatrening
 • Statiska mixrar
 • Massfångar

 

Vi har stor erfarenhet av dosering, speciellt av kemikalier för pannvatten. Mindre anläggningar förtillverkar vi på verkstad och levererar som en färdig ”skid”. Större anläggningar färdigställer vi på verkstad, levererar i delar och platsmonterar. 

Kontakta oss på Water Processing så berättar vi mer och vi hjälper dig. Ring 08- 683 70 80.


VI ÄR SPECIALISTER PÅ VATTENBEHANDLING INOM INDUSTRIPROCESSER